Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας

  • Ψώνια ημέρας
  • Εξόφληση λογαριασμών
  • Μεταφορά ασθενή σε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού (περιπατητικοί)
  • Αγορά Φαρμάκων
  • Μεταφορά από και προς  τις υπηρεσίες

Συνεχίζουμε την προσπάθεια να προσφέρουμε περισσότερα, να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους που η πρόσβασή τους από μόνη της αποτελεί αδύνατο σημείο αναφοράς σε κάθε είδους  καθημερινή διαδικασία, που σας είναι αδύνατο να εξυπηρετηθείτε μόνοι σας.

Share :