Τακτικός Έλεγχος

Τακτικός Έλεγχος

  1. Παρακολούθηση και καταγραφή των Ζωτικών Σημείων (Θερμοκρασία, σφίξεις, αρτηριακή πίεση, οξυμετρία)
  2. Μέτρηση σακχάρου και χορήγηση ινσουλίνης
  3. Οξυγονοθεραπεία – χορήγηση με νεφελοποιητή
  4. Χορήγηση φαρμάκων
  5. Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής
Share :