Αποκλειστική Νοσοκόμα

Αποκλειστική Νοσοκόμα

Το «Φροντί-ΖΩ» με στόχο τη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, έχει στρατηγικά επιλέξει να θέτει υψηλές προδιαγραφές στην επιλογή των συνεργατών της. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες, εκτός των τυπικών προσόντων τους (πτυχίο νοσηλευτικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), διαθέτουν ήθος, εμπειρία, αγάπη για τον νοσηλευόμενο ασθενή, ευχάριστη παρουσία και σωστή αισθητική εμφάνιση

 

 1.  Αποκλειστικές νοσοκόμες σε νοσοκομεία και κλινικές

  Καθήκοντα αποκλειστικών νοσοκόμων σε νοσοκομεία και κλινικές:

  • Παρακολούθηση του ασθενούς ανάλογα με την αιτία νοσηλείας και τη διάγνωση
  • Συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ιατρούς
  • Ατομική Υγιεινή του ασθενούς

  2. Αποκλειστικές νοσοκόμες κατ΄οίκον

  Καθήκοντα αποκλειστικών νοσοκόμων κατ΄οίκον:

  • Παρακολούθηση του ασθενούς και παροχή εξατομικευμένης φροντίδας
  • Συνεργασία με την οικογένεια αυτού και τον θεράποντα ιατρό του
  • Ατομική Υγιεινή του ασθενούς
   Οι ώρες των αποκλειστικων νοσοκομων ειναι:
 2. Καθημερινής ημερήσιο
 3. Καθημερινής νυχτερινό
 4. Αργίας ημερήσιο
 5. Αργίας νυχτερινό
Share :