Αιμοληψία

Αιμοληψία

Αιμοληψία και μεταφορά στο επιλεγμένο από εσάς μικροβιολογικό εργαστήριο, αλλά και στο Νοσοκομείο.

Share :