Κρεβάτια

Κρεβάτια

Κρεβάτια νοσηλείας

Χειροκίνητο τροχήλατο πολύσπαστο κρεββάτι νοσηλείας με στρώμα, αναρτήρα και ένα πλαϊνό

60,00 € / μήνα

Ηλεκτροκίνητο  τροχήλατο πολύσπαστο κρεββάτι νοσηλείας με στρώμα, αναρτήρα και ένα πλαϊνό

120,00 € / μήνα

Share :