Καθήκοντα Αποκλειστικών Νοσοκόμων Ατομικής Φροντίδας

Οι Αποκλειστικές Νοσοκόμες Ατομικής Φροντίδας (ΑΝΑΦ) έχουν τα παρακάτω καθήκοντα :

Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1. Οι ΑΝΑΦ φορούν στολή εργασίας.

2. Φέρουν σε εμφανές σημείο (π.χ. πέτο) την ατομική κάρτα ταυτοποίησής τους.

3. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν έντονα αρώματα και χρώματα.

4. Επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά προς όλους στο νοσοκομείο.

5. Παραμένουν δίπλα στον ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας τους και δεν απομακρύνονται από αυτόν χωρίς σοβαρή αιτία και χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου νοσηλευτή του τμήματος.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

1. Οι ΑΝΑΦ απαγορεύεται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη (χορήγηση φαρμάκων, βρογχοαναρροφήσεις, αλλαγή καθετήρων, ορών, κλπ) και γενικά δεν επεμβαίνουν ΠΟΤΕ στην νοσηλεία του ασθενή που αναλαμβάνουν.

2. Λαμβάνουν οδηγίες μόνον από τον υπεύθυνο νοσηλευτή του τμήματος και τον ενημερώνουν άμεσα για οποιοδήποτε θέμα, πρόβλημα ή αλλαγή προκύψει σχετικά με την κατάστασή του ασθενή.

3. Φροντίζουν για την υγιεινή του σώματος του ασθενή (πλύσιμο, περιποίηση δέρματος κλπ) και την αλλαγή των κλινοσκεπασμάτων του, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή.

4. Βοηθούν τον ασθενή στη λήψη τροφής εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή του.

5. Ελέγχουν εάν ο ασθενής φέρει παροχετεύσεις, καθετήρες, ορούς κλπ και ενημερώνουν τον υπεύθυνο νοσηλευτή για οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία τους.

6. Δεν εισέρχονται στους χώρους νοσηλείας και αποθήκευσης υλικού. Αν τυχόν χρειαστούν υλικά για τη φροντίδα του ασθενή, τα ζητούν από τον υπεύθυνο νοσηλευτή.

7. Τηρούν αυστηρά το ιατρικό απόρρητο και διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα του ασθενή. Δεν παρέχουν καμία πληροφορία σχετικά με την υγεία του ασθενή. Αρμόδιος για αυτό είναι μόνο ο θεράπων ιατρός του.

8. Φροντίζουν, υποστηρίζουν και εμψυχώνουν τον ασθενή με ευγένεια και διακριτικότητα.

9. Παρέχουν ποιοτική φροντίδα στον ασθενή με σεβασμό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς του.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι ΑΝΑΦ καλούνται ΜΟΝΟ από την Νοσηλευτική Υπηρεσία και από κανέναν άλλο.

2. Η παροχή φροντίδας γίνεται στον ασθενή που αναλαμβάνουν και αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν.

3. Απαγορεύεται η συνεχόμενη παροχή εργασίας πέραν των 12 ωρών και οι συνεχόμενες βάρδιες από έναν ασθενή σε άλλο.

9. Υποχρεούνται να συνεργάζονται με τα στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ή με κλιμάκια ελέγχου αρμόδιων υπηρεσιών (ΕΟΠΥΥ, ΣΔΟΕ κλπ) σε τυχόν διενέργεια ελέγχου των στοιχείων τους.

Share :